null
 Loading... Please wait...
8am-4pm Monday - Friday Central Standard Time                         Our shipping cut off time is 2:00 pm cst.
  • Image 1
  • Image 2

ANG GABAY PARA SA BAGONG MUSLIM (FILIPINO)

$0.00
SKU:
LSF4085
Weight:
1.10 LBS
Shipping:
$6.95 (Fixed shipping cost)
Current Stock:
12
Gift Wrapping:
Options available
Quantity:

Product Description

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging batayan ng iyong pag-aaral sa dakilang pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamarangal na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na pakikisalamuha sa iba't ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa iyong sarili. Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur'an at sa Sunnah ng Propeta (s). Bukod pa sa pagkakaroon isang gabay ng aklat na ito, ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito rin ay isang sangguniang gabay na maaari mong balikan sa bawa't sandali na iyong kahaharapin ang isang pangyayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong malaman ang batas o hatol ng Allah sa isang naturang usapin 

Only available for shipping within the continental United States. This product CANNOT be shipped Internationally or outside the continental United States (e.g. Alaska, Caribbean, etc.).

Other Details

Author:
Fahd Salem Bahammam
Media Type:
Paperback
Pages:
282

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the ANG GABAY PARA SA BAGONG MUSLIM (FILIPINO) to your wish list.